Informatie over Upstream Nederland

Officiële naam

Stichting Upstream Nederland

KvK en RSIN nummer

KvK-nummer: 84135387

RSIN-nummer: 863108787

Contactgegevens

Condorweg 1 - 7332 AC - Apeldoorn

Tel. 0652496510

info@upstream.cafe

Rekeningnummer

Rekeningnummer: NL05RABO0373391862 t.n.v. Stichting Upstream Nederland.

Stichting Upstream Nederland is een ANBI.

Doelstelling volgens de statuten

De stichting heeft als doel: verkondiging van het evangelie door middel van het maken van video’s ten behoeve van Upstream Cafés, online platformen en uitzendingen via televisie, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan (zie PDF)

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid en de namen en functies van de bestuurders

Naam: Dhr. A.J. Vroege, Albert Jacob
Titel: Voorzitter
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd met andere bestuurder(s)
Beloning: Onbezoldigd

Naam: Dhr. T. Simmering
Titel: Secretaris
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd met andere bestuurder(s)
Beloning: Onbezoldigd

Naam: Dhr. H.C. Kramer
Titel: Penningmeester
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd met andere bestuurder(s)
Beloning: Onbezoldigd

Naam: Dhr. P. van der Weerd
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd met andere bestuurder(s)
Beloning: Onbezoldigd

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten

De Stichting is direct na de oprichting op zoek gegaan naar plekken waar een Upstream Café kan worden gestart. Er is inmiddels een pilot gestart in Aalten. We hopen op 6 november 2021 een infodag voor Upstream te houden in Gebouw 055 in Apeldoorn. In december hopen we het eerste programma voor Upstream op te gaan nemen en geschikt te gaan maken voor uitzending via Family7 en verscheidene nog op te starten Upstream Cafés en verscheidene kerken. Vanaf 1 januari hopen we wekelijks een programma te kunnen aanbieden voor uitzending op Family7 en de dan gestarte Upstream Cafés.

Financiële situatie

Na de oprichting van Stichting Upstream Nederland is de fondsenwerving gestart. Er is op dit moment nog geen balans of overzicht van baten en lasten.