Amelie leerde dat het niet gaat om de regeltjes

Het verhaal van Amelie

Mijn naam is Amelie en ik ben 17 jaar. Ik kom uit een gezin met één oudere broer. Als kind ben ik christelijk opgevoed. Wij gingen iedere zondag naar de kerk, we bidden voor het eten en als ik ging slapen. Als kind mocht ik ook naar christelijke zomerkampen en als jongere naar het jongerenkamp Together Outdoor. Ik ben heel dankbaar voor mijn opvoeding. God hoorde altijd bij mijn leven. Ik heb me nooit afgevraagd of Hij nu echt bestaat. Ik wist altijd al dat dat zo was. Toch deed ik er als kind zelf niets mee. Ik leunde op de opvoeding van mijn ouders en nam zelf geen initiatief om God beter te leren kennen en Hem meer te betrekken in mijn leven. Ik wist dat Hij er was, maar ik ervaarde Hem niet echt, omdat ik mezelf daar niet naartoe bewoog.

Toch deed ik er als kind zelf niets mee

Vanaf de middelbare school wilde ik daar graag verandering in brengen. Ik wilde zelf meer initiatief nemen om de Heere te volgen en te begrijpen wie Hij is en wat Hij betekent in mijn leven. Maar steeds lukte het niet. Ik had vrienden met hele andere interesses en ik vond het moeilijk om vast te houden aan mijn voornemen. Ik had het idee dat een goede christen zijn betekende dat ik me streng aan de regeltjes moest houden. Regeltjes zoals twee keer op zondag naar de kerk, iedere dag bidden en Bijbellezen, goede dingen doen. Er zijn altijd wel dingen die daarbij in de weg staan en daardoor lukte het niet en kwam ik voor mijn gevoel niet dichterbij God.

Afgelopen zomer ging op vakantie naar de Betteld, dat is een christelijke camping in Nederland. Een week lang zat ik tussen de jongeren die ook graag met God bezig wilde zijn. Samen gingen we bidden en Bijbellezen. Ik leerde in die week heel veel en het lukte me om mijn verlangen waar te maken. Ik merkte dat ik steeds meer groeide in geloof. Na de vakantie mocht ik dat nog steviger maken in het jongerenweekend van Together Outdoor.

Ik ging steeds meer bidden en Bijbellezen en zo kreeg ik meer zicht op de waarheid. Ik leerde iets heel belangrijks, namelijk dat een relatie met God niet gaat over de regeltjes. In een online kerkdienst van Beam werd uitgelegd dat die regeltjes alleen maar laten zien dat we het als mensen zelf niet kunnen. Het gaat erom dat ik geloof in God, in Zijn plan en op Hem vertrouw.

Het gaat om wat Jezus deed voor mij

Ik moest me niet vasthouden aan de regeltjes, het gaat om wat Jezus deed voor mij. We mogen Hem allemaal zo dankbaar zijn dat Hij voor ons aan het kruis is gegaan en voor ons is gestorven. Voor mijn zonden, omdat ik al die regeltjes nooit helemaal goed zou kunnen opvolgen. De zorgen over of ik wel een goede christen zou zijn en of ik dan wel bij God zou horen en in de hemel zou komen, vielen van mij af. Ik kan het niet zelf, ik kan niet aan zoveel voldoen, maar daarom deed Jezus wat hij deed. En daar ben ik heel dankbaar voor. Natuurlijk wil ik graag volgen wat in de Bijbel staat, maar dat doe ik omdat ik weet dat het beter is voor me en niet om mijzelf te redden.

Ik maak me geen zorgen over mijn toekomst met God. Ik weet dat ik een toekomst heb met Hem. Ik voel me zoveel beter, zoveel vrijer en vrolijker. Ik heb op die weg nieuwe vrienden gekregen die hetzelfde verlangen hebben. Ik vind de Bijbel lezen nog steeds wel eens moeilijk, maar ik vind er wel een manier voor. Via TikTok leer ik bijvoorbeeld ook over de Bijbel en zoek ik de teksten daarna zelf even op. Samen met anderen houd ik mij vast aan God, want ik weet wat het mij oplevert.

Ik weet wat het mij oplevert

God heeft mij laten merken dat ik Hem alles mag vragen. Mijn zorgen deel ik met Hem en Hij heeft laten merken dat Hij daarin doorwerkt. Niet altijd krijg ik wat ik vraag of waar ik naar verlang, maar ik weet dat Gods plan het beste is. Ik wil God gehoorzamen en de wereld laten zien dat ik Hem vertrouw, wat er ook gebeurd.

Gerelateerd thema

Geloof